0 items - ฿0.00 0
0 items - ฿0.00 0

เธรด(Thread)คืออะไรและทำงานอย่างไร

เธรด (Thread) คืออะไร และทำงานอย่างไร

เธรด (Thread) คือวิธีในการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมในบ้าน สร้างขึ้นบนเทคโนโลยี IPv6 โดยมี IEEE 802.15.4 เป็นรากฐาน Thread เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายแบบเมชที่ให้ข้อดีกว่ามาตรฐานไร้สายอื่นๆ เช่น WiFi Wi-Fi ใช้พลังงานมากเกินไปสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ , Bluetooth ก็มีข้อจำกัดด้านระยะ ส่วน Zigbee หรือ Z-wave ก็จะต้องมี hub หรือ gateway เป็นตัวกลางเชื่อมต่อซึ่งจะดูวุ่นวาย

เครือข่ายเธรดมีความปลอดภัย รักษาการเชื่อมต่อด้วยตัวเองได้ ขยายความครอบคลุมตามขนาดเครือข่าย ไม่ต้องใช้ ฮับหรือเกตเวย์ ใช้พลังงานต่ำโดย สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์มากกว่า 250 เครื่องเข้ากับเครือข่ายได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย ซึ่งรวมถึงอินเทอร์เน็ตโดยตรงและการเข้าถึงระบบคลาวด์สำหรับทุกอุปกรณ์

เทคโนโลยี Thread ช่วยให้อุปกรณ์ Thread สามารถสื่อสารโดยตรงกับอุปกรณ์ Wi-Fi/Ethernet ระบบอัตโนมัติภายในบ้านโดยใช้อุปกรณ์ IoT เช่น ไฟ เทอร์โมสแตท ล็อคประตู และกล้องรักษาความปลอดภัย เพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้งานสมาร์ทโฮม

เธรดแก้ไขความซับซ้อนของ IoT Smarthome เช่น ความสามารถในการทำงานร่วมกัน ความปลอดภัย พลังงาน เวลาแฝง และข้อกำหนดด้านสถาปัตยกรรม เป็นโปรโตคอลเครือข่ายไร้สายแบบเมชที่ใช้พลังงานต่ำโดยอิงตาม Internet Protocol (IP) ที่ได้รับการสนับสนุนในระดับสากล

ซึ่งจากการประกาศผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมใหม่หลายสิบรายการ งาน CES 2022 ในสัปดาห์นี้ดูเหมือนจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน: รองรับมาตรฐาน Thread wireless ใหม่ ด้วยการสนับสนุนที่แพร่หลายเช่นนี้ ปี 2022 จึงเป็นปีที่มาตรฐานใหม่จะกลายเป็นกระแสหลักในที่สุด

 

Leave a comment